Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr.CRT

Data

Denumire Act

Inițiator

Conținutul pe scurt al

Proiectului de Hotărâre

 11

 14.01.2020

 Proiect de Hotărâre

 Primar Savu Ion

(privind menținerii în anul 2020 a coeficienților de salarizare la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov)

10

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni, dau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată)

9

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanle apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social  în conformitate cu prevederile Legii Nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

8

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 precum și raportul de activitate pentru anul 2019)

7

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2019)

6

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare rețea drumuri de interes local" secțiunea dezvoltare)

5

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii dezvoltare)

4

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea Planului local de acțiune conform Strategiei de îmbunătățire a vieții rromilor promovată de H.G. 18 / 2015 privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome, pentru perioada 2020 - 2024)

3

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobare formulare)

2

 13.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2020-2021 în comuna Bucov, județul Prahova)

1

 13.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2020)
Copyright © 2020 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.