Front Bucov

Anunţuri Publice

Anunțuri Publice 2024

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3420/11.07.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3409/08.07.2024)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.13841 / 02.07.2024)

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - Sectoare Cadastrale 3, 23, 24, 42, 48, 58

 

Screenshot 20240619 074132

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare (Nr.3377 / 14.06.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3362/11.06.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3348/11.06.2024)

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare (Nr.337 / 23.05.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3308/08.05.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3297/08.05.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3285/08.05.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3270/07.05.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3252/30.04.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3240/25.04.2024)

 

ANUNȚ Nr.10125 / 17.04.2024 referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea PUZ - MAJORARE INALTIME MAXIMA ADMISA SI ELIMINARE DRUM PROPUS PENTRU AMPLASARE FABRICA MANUSI DIN NITRIL (Sstud=50425mp)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3208/12.04.2024)

ANUNT Nr.9902/11.04.2024 - CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR INTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN S=59788 MP PENTRU ZONA LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE (Sst=68923MP)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3195/10.04.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3176/09.04.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3168/08.04.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3155/18.03.2024)

Anunț de participare la procedura proprie achiziție servicii de catering - pentru Programul Național Masa Sănătoasă, conform HG Nr.24 din 11.01.2024 pentru preșcolarii și elevii din cadrul Unităților de Învățământ de Stat, de pe raza Comunei Bucov, județul Prahova (22.03.2024)

 

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.7841 / 11.03.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3126/ 29.02.2024)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.7279 / 28.02.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3102/ 28.02.2024)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.7014 / 23.02.2023)

MODIFICARI ASUPRA PROPUNERILOR URBANISTICE URMARE A SEDINTEI DIN 15.02.2024 ADUSE DOCUMENTATIEI - INTOCMIRE PUZ – EXTINDERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU ZONA INSTITUTII PUBLICE  SI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU MOTEL, HOTEL, RESTAURANT (SUP.st = 13058 MP)” - Memoriu de prezentare

 

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3082 / 12.02.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3075 / 08.02.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3066 / 05.02.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3057 / 05.02.2024)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.3048 / 29.01.2024) + Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare (15.02.2024)

ANUNT PUBLIC 31.01.2024  - INTOCMIRE PUZ -EXTINDERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU MOTEL, HOTEL, RESTAURANT (sstud.13058 mp)

 

 

 

Informare 25.01.2024 Bucov

Anunț - Organizare Licitație Publică pentru Închiriere Pășune - în atenția crescătorilor de animale (18.01.2024)

Anunț - dezbatere publică a Proiectului de buget local de de venituri și cheltuieli, precum și lista obiectivelor de investiții pe anul 2024 (12.01.2024)

 

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.4420 / 09.01.2024)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.4371 / 09.01.2024)

 

Anunțuri Publice 2023

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.24141 / 28.12.2023)

Anunț organizare licitație publică deschisă pentru constituire drept de superficie cu titlu oneros - Teren intravilan, în suprafață de 2850 mp, aparținând domneiului privat al comunei Bucov, județul Prahova (27.12.2203)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2978 / 19.12.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2966 / 19.12.2023)

Anunț de Informare - Etapa 2 - Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare - ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA (28.11.2023)

Venitul Minim Garantat - Pliant informativ

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.22182 / 15.11.2023)

ANUNȚ - deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 (01.11.2023)

ANUNȚ PUBLIC - Întocmire PUZ - Extindere Intravilan (S=94737mp) pentru zonă unități agricole (cu profil viticol), zona instituții și servicii, zonă locuințe, zonă căi de comunicații și parcelare teren (Sstud=132474mp)

 

INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND SPRIJINUL PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023-2027 - Parteneriatul de dezvoltare locală a Văii Cricovului

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2882 / 10.10.2023)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.20086 / 13.10.2023)

Anunț public 12.10.2023 - Consultare asupra elaborării propunerilor preliminare - PUZ - majorare înălțime maximă admisă și eliminare drum propus pentru amplasare fabrică mănuși din nitril (Sst=50425mp)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2863 / 29.09.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2853 / 29.09.2023)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.19000 / 26.09.2023)

Anunț - instituire restricâii de circulație pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drmurile comunale și județene de pe raza administrativ-teritorială a comunei Bucov

Anunț organizare licitație publică pentru constituire drept de superficie cu titlu oneros - Teren intravilan în suprafață de 4654 mp, si9tuat în comuna Bucov, sat Bucov (28.09.2023)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.17947 / 07.09.2023)

Comunicare acceptare ofertă de cumpărare (Nr.2806 / 25.08.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2799 / 24.08.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2791 / 24.08.2023)

Comunicare acceptare ofertă de cumpărare Nr.2777 / 22.08.2023

Comunicare acceptare ofertă de cumpărare Nr.2773 / 22.08.2023

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2761 / 08.08.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2752 / 08.08.2023)

ANUNȚ PUBLIC - CONSULATAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE INTOCMIRE PUZ - EXTINDERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU ZONA INSTITUTII PULICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU MOTEL, HOTEL, RESTAURANT (SUP. ST. 13.058 mp) ”, amplasat in Com. Bucov, sat Bighilin, N.C.P .28945 , N.C.P.26020 (Str. Clody Bertola), N.C.P.25913, N.C.P.25975 - intravilan/extravilan, Jud. Prahova

 

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2736 / 27.07.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2725 / 27.07.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2712 / 27.07.2023)

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - Sectoare Cadastrale 11, 13, 49, 56 și 57

 

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.15821 / 26.07.2023)

Dispoziția Nr.190 / 10.07.2023 - privind stabilirea programului de lucru în instituție, programului de lucru cu publicul și a programului de audiențe

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.14790 / 04.07.2023)

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - Sectoare Cadastrale 4, 5, 6 și 7

Anunt 03.07.2023 Bucov

 Anunt 29.06.2023 Bucov

Anunț Public Nr.14507/29.06.2023 - intenție de elaborare ÎNTOCMIRE PUZ - MAJORARE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ ADMISĂ ȘI ELIMINARE DRUM PROPUS PENTRU AMPLASARE FABRICĂ MĂNUȘI DIN NITRIL (Sst=50425)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.14055 / 20.06.2023)

Anunț Organizare Licitație Publică pentru Constituire Drept de Superfice cu Titlu Oneros (teren de 4.654 mp, situat în comuna Bucov) - Nr.13625 / 13.06.2023

Anunț intenție de elaborare PUZ - Consruire Clădire Locuințe Colective S+P+3E, Centru Spa, Împrejmuire, Utilități, comuna Bucov, sat Bucov (12.06.2023)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.12974 / 30.05.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2576 / 30.05.2023)

ANUNȚ INTENȚIE ELABORARE PUZ - consultare documentație de urbanism PUZ - CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E, CENTRU SPA, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI, comuna Bucov, Sat Bucov (23.05.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2561 / 17.05.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2539 / 12.05.2023) + Comunicare acceptare ofertă

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.11027 / 27.04.2023)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.10642 / 24.04.2023)

Anunț DGASPC - Dezvoltarea rețelei de asistenți profesioniști la nivelul județului Prahova - proiecte finanțate prin POCU 2014-2020, Trei: Interacțiune, Integrare, Independență! - proiect A (cod SMIS 126406) și Trei: Interacțiune, Integrare, Independență! - proiect B (cod SMIS 128551)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.9480 / 04.04.2023)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.8971 / 28.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2471 / 27.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2465 / 14.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2459 / 16.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2452 / 16.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2440 / 16.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2434 / 16.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2428 / 16.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2421 / 16.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2411 / 14.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2399 / 14.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2398 / 14.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2370 / 14.03.2023)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.7433 / 03.03.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2357 / 28.02.2023)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.7186 / 28.02.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2343 / 22.02.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2332 / 22.02.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2313 / 22.02.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2302 / 14.02.2023)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (Nr.2292 / 08.02.2023)

Comunicare acceptare ofertă de cumpărare Nr.2286 / 07.02.2023

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.5726 / 06.02.2023)

Anunț - ÎNTOCMIRE PUZ - PARCELARE TEREN (S=4907) ZONĂ MIXTĂ ȘI CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ÎN VEDEREA AMPLASĂRII A 9 LOCUINȚE INDIVIDUALE (Sstud = 7170mp)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.2250 / 27.01.2023 + Notificare PreemptoriOfertă vânzare teren agricol extravilan Nr.2250 / 27.01.2023 + Notificare Preemptori

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.2237 / 26.01.2023 + Notificare Preemptori

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.5067 / 20.01.2023)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.4979 / 19.01.2023)

Anunț plată impozite, taxe locale și amenzi pentru anul 2023

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.2213 / 09.01.2023

Anunț dezbatere publică - Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli, precum și lista obiectivelor de investiții pentru anul 2023 (03.01.2023)

 

Anunțuri Publice 2022

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.21811 / 29.12.2022)

Anunț Public - Depunerea Documentației : ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN - ZONA INDUSTRIE ȘI DEPOZITARE, ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII, ZONA LOCUINȚE ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ȘI PARCELARE TEREN PENTRU HOTEL, CRAMĂ ȘI LOCUINȚE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (15.12.2022)

 

Anunț prealabil privind afișarea publică a dcumentelor tehnice ale cadastrului - Sectoare Cadastrale 31, 37, 39, 45

 

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.20397 / 28.11.2022)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (28.11.2022)

Anunț Public privind Depunerea Solicitării de Emitere a Acordului Mediu (23.11.2022)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.20092 / 22.11.2022)

 

Anunt 22.11.2022 Bucov

 

 

Anunț deschidere procedură de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului actului normativ Proiectul de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 (15.11.2022)

Proces Verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune (Nr.2140 / 10.11.2022)

Anunț Public 2 / 08.11.2022 - Întocmire PUZ - Extindere intravilan S=59788 mp pentru zona locuințe și dotări complementare (Sst=68923mp)

Anunț Public 1 / 07.11.2022 -  Întocmire PUZ - Extindere intravilan S=59788 mp pentru zona locuințe și dotări complementare (Sst=68923mp)Întocmire PUZ - Extindere intravilan S=59788 mp pentru zona locuințe și dotări complementare (Sst=68923mp)

Informare 04.11.2022 Bucov

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.2134 / 01.11.2022)

Anunț colectiv - emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.19130 / 04.11.2022)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.19018 / 03.11.2022)

 

PUBLIC - CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN, ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ LOCUINȚE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII ȘI AMENAJARE DRUM ACCES PENTRU HOTEL, SEDIU ADMINISTRATIV ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTAREȘI AMENAJARE DRUM ACCES - CERTIFICAT DE URBANISM, AMPLASAT ÎN COMUNA BUCOV, SAT CHIȚORANI, SAT VALEA ORLEI, STR. I.C BRĂTIANU, ION GH.DUCA, ALEXANDRU AVERESCU

Proces Verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune (Nr.1610 / 12.10.2022)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili (Nr.17287 / 11.10.2022)

Anunț - Ajutor Încălzire pentru sezonul rece 2022-2023

 

 

 

  • Anunt licitatie 15.06.2022 Bucov

Anunț Public privind Depunerea Solicitării de Emitere a Acordului Mediu (15.06.2022)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili Nr. 11359 / 08.06.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1743/30.05.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1734/30.05.2022

Comunicare de acceptare ofertă Nr.1730 / 24.05.2022

Comunicare de acceptare ofertă Nr.1726 / 24.05.2022

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili Nr. 10605 / 20.05.2022

Anunț Public - aprobare PUZ pentru comuna Bucov - Schimbare destinație teren și (S=6009 mp) extindere intravilan (S=118 817)

Comunicare de acceptare ofertă Nr.1722/29.04.2022

Comunicare de acceptare ofertă Nr.1718/29.04.2022

Comunicare de acceptare ofertă Nr.1714/12.05.2022

Comunicare de acceptare ofertă Nr.1710/11.05.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1700/10.05.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1694/10.05.2022

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili Nr. 5989/ 02.05.2022

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili Nr. 9414 / 27.04.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1685/29.04.2022

Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare Nr.1679/20.04.2022

Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare Nr.1676/20.04.2022

Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare Nr.1673/20.04.2022

Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare Nr.1670/20.04.2022

Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare Nr.1667/20.04.2022

Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare Nr.1664/20.04.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1658/20.04.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1650/20.04.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1643/20.04.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1636/20.04.2022

Ofertă vânzare teren agricol extravilan Nr.1630/20.04.2022

Anunț Public privind Depunerea Solicitării de Emitere a Acordului Mediu (07.04.2022)

 
 

Anunțuri publice privind decizia etapei de încadrare (12.01.2022)

Anunț emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili Nr. 4411 / 11.01.2022.2022

Primăria Bucov a început demersurile  de implementare a sistemul de plați on-line respectiv Ghiseul.ro, din 2018. La început s-a  putut face plata prin Ghiseul.ro  doar la amenzi apoi sistemul on-line devenind funcțional și pentru încasarea impozitelor și taxelor locale.
Primăria comunei Bucov informează contribuabilii că începând  cu  data de 03.01.2022, se pot achita impozitele, taxele  locale și amenzile.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor și taxelor locale datorate pentru     întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2022, se acordă o bonificaţie de 10% .
Contribuabilii isi pot achita impozitele, taxele locale, respectiv amenzile prin urmatoarele modalități de plată :
- în numerar / POS-uri direct la casieria Primariei comunei Bucov
- on-line : prin Ghiseul Unic al Sistemului Național Electronic de plată on-line cu carduri Bancare , GHISEUL.RO
- ordin de plată ( prin bancă unde contribuabilul are cont deschis) . Pentru contul de cont corespunzator plății dorite, vă rugăm să accesați : 
Persoanele juridice și fizice pot achita prin ordin de plată, astfel:
Beneficiar : Comuna Bucov
Cod fiscal 2843531
Trezoreria Boldesti Scăeni
Vă aducem la cunoștintă ca pentru anul 2022 impozitele si taxele locale NU AU FOST MAJORATE, acestea fiind doar indexate ținând cont de rata inflației de 2,6 %, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
 
 

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (05.01.2022)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (04.01.2022)

 

Anunțuri Publice 2021

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 21467 / 14.12.2021

Anunț depunere solicitare de emitere a acordului de mediu (16.12.2021) - II

Anunț depunere solicitare de emitere a acordului de mediu (16.12.2021) - I

Anunț depunere documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu (03.12.2021)

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (02.12.2021)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (25.11.2021) - V

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (25.11.2021) - IV

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (25.11.2021) - III

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (25.11.2021) - II

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (25.11.2021) - I

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 20065 / 16.11.2021

Anunt proiect hotarare stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2022 (15.11.2021)

Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (09.11.2021)

 

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului (01.11.2021)

Sector 19 - Plan Cadastral + OPIS alfabetic deținători
Sector 28 - Plan Cadastral + OPIS alfabetic deținători
Sector 40 - Plan Cadastral + OPIS alfabetic deținători
Sector 41 - Plan Cadastral + OPIS alfabetic deținători
Sector 46 - Plan Cadastral + OPIS alfabetic deținători
Sector 64 - Plan Cadastral + OPIS alfabetic deținători

 

Anunț public SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (Nr.19138 / 28.10.2021)

Anunț public SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (Nr.19014 / 28.10.2021)

 

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 18745 / 22.10.2021

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (21.10.2021)

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (18.10.2021)

Anunț emitere acte fiscale pentru contribuabili Nr. 18374 / 14.10.2021

Anunț ajutor pentru combustibili solizi și petrolieri / gaze naturale/ energie electrică

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (14.10.2021)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 18245 / 12.10.2021

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (06.10.2021)

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (05.10.2021)

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (29.09.2021) + Lista preemptorilor + Notificari preemptori

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 17920/ 05.10.2021

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 16873 / 16.09.2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (15.09.2021)

 

Ofertă vânzare teren agricol extravilan (14.09.2021) - VI
Ofertă vânzare teren agricol extravilan (14.09.2021) - V
Ofertă vânzare teren agricol extravilan (14.09.2021) - IV
Ofertă vânzare teren agricol extravilan (14.09.2021) - III
Ofertă vânzare teren agricol extravilan (14.09.2021) - II
Ofertă vânzare teren agricol extravilan (14.09.2021) - IAnunt public Bucov 09.09.2021

 

Anunt mediu 02.09.2021 Bucov

Anunț Nr.15604 / 27.08.2021 - organizare examen de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bucov 

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 15512 / 23.08.2021

Anunt 16.08.2021 Bucov

Anunț interes public - SC VIERSTEIN BAU SRL - titular al proiectului Continuare Lucrări de Amenajare Exploatare Agregate Minerale în Terasă (22.07.2021)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 13534 / 08.07.2021

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 13133 / 30.06.2021

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 11005 / 19.05.2021)

Anunț Public - depunere documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul ATELIER TÂMPLĂRIE - GATER

Anunț Public - depunere documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul Dinconstruct Metrofil SRL

Anunț Procedură acordare eșalonare la plata impozitelor și taxelor locale restante datorate bugetului local al Comunei Bucov 

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 9639 / 21.04.2021)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 8944 / 08.04.2021)

 

 

 

Anunț debatere publică privind proiectul bugetului local, precum și lista obiectivelor de investiții pe anul 2021

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE SIMPLIFICAT - INREGISTRAREA SISTEMATICA PE SECTOARE CADASTRALE A IMOBILELOR DIN EXTRAVILAN/INTRAVILAN, U.A.T. BUCOV IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA IN CADRUL PROGRAMULUI P.N.C.C.F. 

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale pentru contribuabili) Nr. 5838 / 09.02.2021)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare a SC Eco Ferm SRL pentru Comuna Bucov (20.01.2021)

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului (13.01.2021)

Primaria comunei Bucov informeaza contribuabilii ca incepand cu data de 05.01.2021 se pot incasa impozitele si taxele locale, respectiv amenzi.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor si taxelor locale datorate pentru     întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2021, se acordă o bonificaţie de 10% .

Contribuabilii isi pot achita impozitele, taxele locale, respectiv amenzile prin urmatoarele modalitati de plata :

- in numerar / POS-uri direct la casieria Primariei comunei Bucov

- online : prin Ghiseul Unic al Sistemului National Electronic de plata online cu carduri Bancare , GHISEUL.RO

- ordin de plata ( prin banca unde contribuabilul are cont deschis) . Pentru contul de cont corespunzator platii dorite ,va rugam sa accesati : Lista Conturi IBAN

http://www.primariabucov.ro/

Persoanele juridice si fizice pot achita prin ordin de plata, astfel:

Beneficiar : Comuna Bucov

Cod fiscal 2843531

Trezoreria Boldesti Scaeni

Va aducem la cunostinta ca pentru anul 2021 impozitele si taxele locale NU AU FOST MAJORATE, acestea au fost doar indexate tinand cont de rata inflatiei de 3,8 % .comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Bucov pentru perioada 2021 -2028

 

Anunț - În atenția crescătorilor de animale din comuna Bucov (18.01.2021)

 

Anunțuri Publice 2020

 

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

 

 

Anunțuri Publice 2019

Contact

                Comuna Bucov
 
Judeţul Prahova
Str.Constantin Stere 1
  Tel: 0244 275 046
  Fax 0244 275 170
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.