Front Bucov

Comisii de Specialitate CL

  • COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO — SOCIALĂ, BUGET FINANȚE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ Șl PRIVATĂ, AGRICULTURĂ, SERVICII DE COMERȚ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR CETĂȚENEȘTI, JURIDICĂ Șl DE DISCIPLINA, compusă din 7 membri și organizată conform prevederilor art 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrative, astfel:

1. PNL: NICOLESCU NICOLAE

2. PNL: BOTEA MARIAN

3. PNL: ENE CONSTANTIN

4. PNL:LAZĂR NICOLAE

5. PNL:POPA RĂZVAN MARIAN

6. PSD-PPU: MIȘCĂ CONSTANTIN

7.USR :LAZĂR MIHAI

 

  • COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, PROTECT A MEDIULUI ȘI TURISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, compusă din 5 membri și organizată conform prevederilor art 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrative, astfel:


1. PNL: COJOCARU AUREL

2. PNL: ROB GABRIEL ROBERTO

3. PNL: MINEA IOAN

4. PSD —PPU:CIOBANU FLORIN

5. USR:GR1GORE CONSTANTIN

  • COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA COPILULUI, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, compusă din 5 membri și organizată conform prevederilor art 124, alin. 4 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrative, astfel:


1. PNL: RADU ALEXANDRU MIHAI

2. PNL: VASILE ROBERT SORIN

3. PNL:IONESCU CAMELIA IONELIA

3. PSD-PPU:ENE PETRE

5. USR:PANĂ CONSTANTIN

 

Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc a ize asupra proiectelor de hotărări și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

Contact

                Comuna Bucov
 
Judeţul Prahova
Str.Constantin Stere 1
  Tel: 0244 275 046
  Fax 0244 275 170
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.