Front Bucov

Hotărâri Consiliu Local 2024

HCL Nr.33/29.04.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2024 și estimări 2025-2027)

HCL Nr.21/20.03.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2024 și estimări 2025-2027)

Hotărârea Nr.18/06.02.2024 privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Bucov

Hotărârea Nr.17/30.01.2024 privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Bucov

HCL Nr.16/06.02.2024 (privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe naul 2024, lista de onvestiți aferentă anului 2024, estimări buget local a comunei Bucov pentru naii 2025-2027)

Hotărârea Nr.15/06.02.2024 privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2023 al Clubului Sportiv Bucov

Hotărârea Nr.14/06.02.2024 privind aprobarea contului de execuție la data de 31 DECEMBRIE 2023

Hotărârea Nr.13/31.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie , aprilie 2024

Hotărârea Nr.12/31.01.2024 pentru aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Bucov

Hotărârea Nr.11/31.01.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sălii de Sport ~Mirela Dulgheru~din comuna Bucov, județúl Prahova

Hotărârea Nr.10/31.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Executare trotuare dalate , podețe și rigole în comuna Bucov, sat Bucov, Județul Prahova-etapa 2 , faza D.A.L.I

Hotărârea Nr.9/31.01.2024 privind aprobarea Planului de acțini sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului de incluziune apți de muncă, în anul 2024 precum si de cei care au de efectuat ore de munca în folosul comunitații

Hotărârea Nr.8/31.01.2024 privind: nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov

Hotărârea Nr.7/31.01.2024 privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2024 precum și raportul de activitate aferent anului 2023

Hotărârea Nr.6/31.01.2024 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1088 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena , din satul Chițorani, comuna Bucov

Hotărârea Nr.5 /31.01.2024 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1087 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strîmbeanu Corina , din satul Chițorani , comuna Bucov

Hotărârea Nr.4/05.01.2024 rivind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în anul şcolar 2024-2025 în comuna Bucov, judeţul Prahova

Hotărârea Nr.3 /05.01.2024 privind: aprobarea documentatiilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea comunei Bucov

Hotărârea Nr.2/05.01.2024 privind aprobarea utilizării sumei de 550.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2023, pentru anul 2024 în sumă 14.244.632,49 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare

Hotărârea Nr.1/05.01.2024 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltaresecțiunii dezvoltare

 

Hotărâri Consiliu Local 2023

HCL Nr.116 / 28.12.2023 (privind revocarea HCL Nr.91 / 09.11.2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov începând cu 10 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea Nr.296 / 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung)

HCL Nr.115 / 28.12.2023 (privind validarea Dispoziției 372 / 18.12.2023 a primarului comunei Bucov, județul Prahova, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023)

HCL Nr.114 / 28.12.2023 (privind aprobarea ACTULUI contract de transmitere a dreptului de proprietate cu titlu gratuit ce urmează să fie autentificat la Biroul Notarului Public)

HCL nr.113 / 28.12.2023 (privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bucov, domnul SAVU ION, reprezentantul comunei Bucov și al Consiliului Local Bucov, să voteze în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”)

HCL nr.113 / 28.12.2023 (privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bucov, domnul SAVU ION, reprezentantul comunei Bucov și al Consiliului Local Bucov, să voteze în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”)

HCL Nr.111 / 12.12.2023 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024)

HCL Nr.110 / 12.12.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 și estimări 2024-2026)

HCL Nr.109 / 12.12.2023 (privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan în suprafață de 16297 mp situat în comuna Bucov, zona Refractrae, înscris în CF 25347 Bucov, nr.topo 25347)

HCL Nr.108 / 28.11.2023 privind participarea UAT Bucov la proiectului „Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 1”

HCL nr. 107 / 27.11.2023 privind aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 4.654 mp situat in T 49, P Cc 2049 nr cadastral 27339 în vederea încheierii unui contract de superficie

HCL nr. 106 / 27.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza PT+DE si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOV

HCL nr. 105 / 27.11.2023 privind aprobarea scoaterii la licitație publica a publică a unor terenuri în suprafață totala de 7.650 mp ( nr cadastral 22752- suprafata de 5554 mp, nr cadastral 22743- suprafata de 1.048 mp, si nr cadastral 22742- supradfata de 1.048 mp) situate în Tarla 49, parcela 2049, în vederea încheierii unui contract de superficie

HCL nr. 104 / 27.11.2023 privind aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 2.850 mp situat in T 49, P Cc 2049 nr cadastral 21898, în vederea încheierii unui contract de superficie

HCL nr.103 / 27.11.2023 privind rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 2331/ 17.11.2020. încheiat cu SC Fast &Intelligent Solutions SRL

HCL nr.102 / 27.11.2023 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - ”Extindere intravilan ( S=94737 mp) pentru zona unitati agricole ( cu profil viticol) , zona institutii si servicii, zona locuinte si zona cai de comunicatii si parcelare teren ( S stud= 132474 mp)”

HCL nr.101 / 27.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023

HCL nr.100 / 13.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferenți obiectivului de investiție cu titlul ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN CARTIER TINERETULUI, SAT BUCOV,COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA”

HCL nr.99 / 13.11.2023 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului cu titlul ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN CARTIER TINERETULUI, SAT BUCOV,COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA”

HCL Nr. 98 / 09.11.2023 privind rezilierea la cerere a contractului de închiriere nr.7374/11.03.2021 și atribuirea directa prin contract de închiriere a suprafeței de teren –pășune ce a făcut obiectul contractului nr. 7374/2021, crescătorului de animale Dobrescu Ilie

HCL Nr.97 / 09.11.2023 privind aprobarea introducerii în domeniul privat al comunei Bucov, a terenului situat în Tarla 52, parcela CC2132/91 în suprafață totală măsurată de 472 mp

HCL Nr.96 / 09.11.2023 privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului,pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern în vederea atestării comunei Bucov , județul Prahova . stațiune turistică de interes local

HCL  Nr.95 / 09.11.2023 privind aprobarea documentației necesare atestării comunei Bucov ca stațiune turistica de interes local

HCL Nr.94 / 09.11.2023 privind aprobarea inițierii procedurilor de atestare a comunei Bucov, județul Prahova ca stațiune turistică de interes local

HCL Nr.93 / 09.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova, începând cu 1 ianuarie 2024

HCL Nr.92 / 09.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova,începând cu luna noiembrie 2023

HCL Nr.91 / 09.11.2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov începând cu 10 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

HCL Nr.90 / 09.11.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023, ianuarie 2024

HCL Nr.89 / 16.10.2023 privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bucov, domnul SAVU ION, reprezentantul comunei Bucov și al Consiliului Local Bucov, să voteze în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

HCL Nr.88 /16.10.2023 privind aprobarea întocmirii documentației pentru obiectivul de investiții: ” Amenajare intersecție strada Mihai Viteazul cu strada Constantin Stere,înființarea a trei treceri de pietoni pe strada Mihai Viteazul, sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova”

HCL Nr.87 / 16.10.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 11741 / 26.09.2013

HCL Nr.86 / 16.10.2023 privind aprobarea aderării comunei Bucov, județul Prahova la teritoriul eligibil reprezentat de Asociația FLAG Prahova

HCL Nr.85 / 16.102.2023 privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv Bucov-inițiat de dl primar Savu Ion

HCL nr.84 / 16.10.2023 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 30.09.2023

HCL nr.83 / 16.10.2023 privind retragerea la cerere a unui lot de teren și respingerea a două cereri pentru neîncadrarea în prevederile legii nr.15/2003 și a Regulametului aprobat de Consiliul Local

HCL Nr.82 / 16.10.2023 privind actualizarea caracteristicilor principale, indicatorilor tehnico economici și devizul general pentru obiectivul de investiție :Extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov, județul Prahova

HCL  Nr.81 / 16.10.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov

HCL Nr.80 / 16.101.2023 privind aprobarea Protocolului între SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL și UAT Bucov.

HCL Nr.79 / 16.10.2023 privind aprobarea Statutului Comunei Bucov.

HCL Nr.78 / 16.10.2023 privind aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Bucov, judetul Prahova.

HCL Nr.77 / 20.09.2023 privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bucov, domnul SAVU ION, reprezentantul comunei Bucov și al Consiliului Local Bucov, să voteze în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

HCL Nr.76 / 20.09.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate , documentația tehnico economica și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ” Sistem de supraveghere video în comuna Bucov,județul Prahova”, finanțat prin PNRR, componenta C10 Fondul Local

HCL Nr.75 / 01.09.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate , documentația tehnico economica și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ” Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în comun Bucov, județul Prahova”, finanțat prin PNRR, componenta 3-managementul deșeurilor , investiția I.1-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comună Subinvestiția I.1A-Inființare de centre de colectare prin aport voluntar- adoptata cu 17 voturi ~pentru.

HCL Nr.74 / 01.09.2023 privind includerea în rețeaua școlară a grădiniței cu program normal și program prelungit ”First Step”Comuna Bucov, numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în CEAC –adoptata cu 16 voturi ~pentru~ si o abtinere a dlui Grigore Constantin

HCL Nr.73/01.09.2023 privind corelarea numărului anexelor la HCL 63/28.07.2023 pentru modificarea

HCL Nr.72 / 30.08.2023 privind aprobarea montării unor panori fotovoltaice la sala de sport ”Mirela Dulgheru” Bucov

HCL Nr.71 / 30.08.2023 privind aprobarea întocmirii documentației necesare exploatării de agregate minerale din albia cursului de apă Teleajen

HCL Nr.70 / 30.08.2023 privind inițierea /întocmirea documentației pentru instituirea restricțiilor de circulație pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile comunale și județene din comuna Bucov, județul Prahova

HCL Nr.69 / 30.08.2023 privind atribuirea unor terenuri, în folosință gratuită,tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani,în baza Legii nr.15/2003

HCL Nr 68 / 30.08.2023 privind aprobarea acordului între comuna Bucov, județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valea Călugărească, județul Prahova, în vederea realizării unor investiții

HCL Nr.67 / 30.08.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 și estimări 2024-2026)

HCL nr. 66 / 30.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie , octombrie 2023 

HCL Nr.65/28.07.2023 privind disponibilitatea terenului aferent obiectivului de investitie “ CONSTRUIRE SCOALA VERDE IN COMUNA BUCOV, SAT BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” , în vederea finantării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10 Dezvoltarea de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

HCL Nr.64 / 28.07.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ”CONSTRUIRE SCOALA VERDE IN COMUNA BUCOV, SAT BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” , în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10 Dezvoltarea de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

HCL Nr.63 / 28.07.2023 pentru modificarea HCL nr. 40/05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL Nr. 62/24.07.2023 pentru modificarea HCL nr. 41/05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL Nr.61 / 19.07.2023 privind acordarea unui mandat special domnului primar SAVU ION reprezentantul comunei Bucov,să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova”

HCL Nr.60 / 19.07.2023 privind acordarea unui mandat special domnului primar SAVU ION reprezentantul comunei Bucov,să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

HCL Nr.59 / 19.07.2023 privind aprobarea contului de execuție la 30 iunie 2023 al Clubului Sportiv Bucov.

HCL Nr.58 / 19.07.2023 privind aprobarea contului de executie al comunei Bucov la data de 30 iunie 2023.

HCL Nr.57 / 19.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

HCL Nr.56 / 29.06.2023 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL.

HCL Nr.55 / 29.06.2023 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Bucov , a unui bun imobil teren.

HCL Nr.54 / 09.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 și estimări 2024-2026.

HCL Nr.53 / 09.06.2023 Hotarare Consiliul local Bucov privind aprobarea delegării către Județul Prahova în vederea depunerii proiectului ”Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO2 - TEAM-CO2”

HCL Nr.52 / 22.05.2023 privind aprobarea inițierii PUZ-Majorare inaltime maximă admisă și eliminare drum propus pentru amplasare fabrică mănuși nitril

HCL Nr.51 / 22.05.2023 privind aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 4654 mp în vederea încheierii unui contract de superficie

HCL Nr.50 / 22.05.2023 privind modificarea HCL nr 33/20.03.2023-privind acordul Consiliului Local al comunei Bucov pentru introducerea în intravilan prin studiu urbanistic PUZ a terenului înscris în cartea funciară nr.31523

HCL Nr.49 / 22.05.2023 privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 1 mp societății ENGIE ROMANIA SA .

HCL Nr.48 / 22.05.2023 privind aprobarea contului de execuție la 31 martie 2023 al Clubului Sportiv Bucov.

HCL Nr.47 / 22.05.2023 privind aprobarea contului de executie al comunei Bucov la data de 31 martie 2023

HCL Nr.46 / 22.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023

HCL Nr.45 / 22.05.2023nprivind aprobarea situațíei financiare anuale la data 31 decembrie 2022 a SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL

HCL Nr.44 / 15.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2023 –adoptata cu 12 voturi ”pentru” si 2 abțineri ale domnilor Pana Constantin si Lazar Mihai.

HCL Nr.43 / 15.05.2023 privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale comuna Bucov, județul Prahova, la Parteneriatul de Dezvoltare Locală a Văii Cricovului

HCL Nr.42 / 05.04.2023 privind atribuirea unor terenuri în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003 –

HCL Nr.41 / 05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV

HCL Nr.40 / 05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV

HCL Nr.39 / 05.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”statia de pompare zona Bucovel”

HCL Nr.38 / 05.04.2023 privind aprobarea împrejmuirii terenului în suprafață de 2640 mp, situat lângă stația de epurare, în vederea amplasării unor panouri fotovoltaice pentru alimentarea cu energie a acesteia-

HCL Nr.37 / 05.04.2023 privind aprobarea efectuării lucrărilor de decolmatare la pârâul Bucovel în zona terenului de sport

HCL Nr.36/05.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 și estimări 2024-2026

HCL Nr.35/20.03.2023 privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție ai obiectivului de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare loc de joacă împrejmuire teren, Cartier Iulia Hașdeu , comuna Bucov, jud Prahova-inițiat de dl primar Savu Ion

HCL Nr. 34/20.03.2023 privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție ai obiectivului de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare loc de joacă împrejmuire teren, Cartier Iulia Hașdeu , comuna Bucov, jud Prahova-inițiat de dl primar SavU Ion

HCL Nr.33/20.03.2023 privind acordul Consiliului Local al comunei Bucov pentru introducerea în intravilan prin studiu urbanistic PUZ a terenului înscris în cartea funciară nr.31523

HCL Nr.32/14.03.2023 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a cinci parcele de teren situate în Tarla nr.99 , parcela A 4115, A4118, comuna Bucov, județul Prahova

HCL Nr. 31/06.03.2023 privind participarea UAT comuna Bucov la proiectul „PH BIBLIOHUB”

HCL Nr.30/06.03.2023 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratieia proiectului privind obiectivul “MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU, COMUNA BUCOV”

HCL Nr.29/06.03.2023 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul “ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU, COMUNA BUCOV”a proiectului privind obiectivul “ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU, COMUNA BUCOV”

HCL Nr.28/28.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea Strazilor Vasile Goldiș,Ana Ipătescu, Independenței, Constantin Dobrogeanu Gherea, comuna Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I

HCL Nr .27/28.02.2023 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL

HCL Nr.26 / 28.02.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 și estimări 2024-2026)

HCL Nr.25/28.02.2023 privind participarea UAT_BUCOV la proiectul ”Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic – PH-SMART”

HCL Nr 24 din 28 februarie 2023 pentru modificarea și completarea HCL nr.74/29.09.2014 Privind completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Bucov

HCL Nr. 23 din 28.02.2023 privind atribuirea unor terenuri în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003

HCL Nr.22 /01.03.2023 privind aprobare PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru lucrarea „Parcelare teren
(S=4907 mp) ZONA MIXTĂ ȘI CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ÎN VEDEREA AMPLASĂRII A 9 LOCUINȚE INDIVIDUALE ( Suprafața studiată 7170 mp)

HCL Nr. 21/28.02.2023 privind trecerea în domeniul public al județului Prahova a unor imobile aflate în domeniul public al comunei Bucov

HCL Nr.20/22.02.2023 privind aprobarea concesionării directe a spațiilor, cu destinația de cabinete medicale pentru medicina de familie

HCL Nr. 19/08.02.2023 privind aprobarea toaletării sau tăierii unor arbori situați pe domeniul public al comunei Bucov

HCL Nr. 18 /  08.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bucov nr 92/15.11.2022 privind: aprobarea și implementarea proiectului „CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BUCOV JUDETUL PRAHOVA”

HCL Nr.17/08.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2023

HCL Nr.16/30.01.2023 privind majorarea salariilor de bază personalului serviciului gospodărie comunală începând cu data de 1 ianuarie 2023

HCL Nr.15/30.01.2023 privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar 2022, cât și a excedentului reportat din anii anteriori , pentru anul 2023

HCL Nr.14/30.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 ,bugetul clubului sportiv Bucov,lista de investiții aferentă anului 2023, estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2024-2026

HCL Nr.13/30.01.2023 privind clasificarea unor terenuri în categoria drumuri de interes local, străzi și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Bucov, județul Prahova

HCL Nr.12/30.01.2023 privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2022 al Clubului Sportiv Bucov

HCL Nr.11/30.01.2023 privind aprobarea contului de execuție la data de 31 DECEMBRIE 2022

HCL Nr.10/30.01.2023 privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în anul şcolar 2023-2024 în comuna Bucov, judeţul Prahova

HCL Nr.9 / 30.01.2023privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023 precum și raportul de activitate aferent anului 2022

HCL Nr.8 / 30.01.2023 privind:nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov

HCL Nr.7 / 30.01.2023 privind aprobarea Planului de acțini sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat în anul 2023 precum si de cei care au de efectuat ore de munca în folosul comunitații

HCL Nr.6/30.01.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1088 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena , din satul Chițorani , comuna Bucov

HCL nr.5 / 30.01.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1087 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strîmbeanu Corina , din satul Chițorani , comuna Bucov

HCL Nr.4 / 19.01.2023 privind aprobarea utilizării sumei de 520.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2022, pentru anul 2023 în sumă 16.443.122,41 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare

HCL Nr.3 / 06.01.2023 privind aprobarea intabulării unor terenuri și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bucov, județul Prahova în vederea efectuării unor lucrări de investiții publice

HCL Nr.2/06.01.2023 privind aprobare PUZ–extindere intravilan (S =66911mp) pentru zonă instituții și servicii și schimbare destinație teren din zona locuințe în zona instituții și servicii și zona căi de comunicații ( Sstud=78830 mp ) comuna Bucov, sat Chițorani, sat Valea Orlei, NC 27683 (T73, parcela A3085, V3084, V3084/1, V3082/3,V3079, V3069, P3093,P3065,De3094,De3079/1, De3069/2,De3083), NC 30317(T72Dr3086), NC 31507 (T77, Np3404), NC 943(T73Cc3091), strada I C Bratianu (NC27721) , strada Ion Gheorghe Duca (NC 25975) strada Alexandru Averescu (NC 31944)HCL Nr.2/06.01.2023 privind aprobare PUZ–extindere intravilan (S =66911mp) pentru zonă instituții și servicii și schimbare destinație teren din zona locuințe în zona instituții și servicii și zona căi de comunicații ( Sstud=78830 mp ) comuna Bucov, sat Chițorani, sat Valea Orlei, NC 27683 (T73, parcela A3085, V3084, V3084/1, V3082/3,V3079, V3069, P3093,P3065,De3094,De3079/1, De3069/2,De3083), NC 30317(T72Dr3086), NC 31507 (T77, Np3404), NC 943(T73Cc3091), strada I C Bratianu (NC27721) , strada Ion Gheorghe Duca (NC 25975) strada Alexandru Averescu (NC 31944)

HCL Nr.1/6.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare9/06.03.2023 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul “ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU, COMUNA BUCOV”

 

Hotărâri Consiliu Local 2022

HCL Nr.106 / 20.12.2022 (privind preluarea în domeniul public al comunei Bucov, a unor rețele de canalizare și predarea acestora în administrarea ”SC Apă și Canal Bucov SRL”)

HCL Nr.105 / 20.12.2022 (privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 și atribuirea unor terenuri persoanelor solicitante care îndeplinesc condițiile de atribuire prevăzute de lege dar și de Regulamentul aprobat prin HCL nr.77/23.09.2022)

HCL Nr.104 / 20.12.2022 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023)

HCL Nr.103 / 20.12.2022 (privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al comunei Bucov, județul Prahova)

HCL Nr.102 / 20.12.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022 )

HCL Nr.101 / 20.12.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al Clubului Sportiv Bucov )

HCL Nr.100 / 22.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Strada Iuliu Maniu, strada Vasile Goldiș, comuna Bucov, județul Prahova, faza PT”

HCL Nr.99 / 22.11.2022 privind aprobarea închirierii suprafeței de 1354 mp societății OMV Petrom SA pentru realizarea proiectului ”Lucrări de abandonare Sonda Petrolieră 331 MPC Boldești

HCL Nr.98 / 22.11.2022 privind aprobarea închirierii spațiului cu destinația de cabinet medical din incinta dispensarului Pleașa,societății SC MADRADENT SRL

HCL 97 / 22.11.2022 privind ajustarea tarifelor practicate de ADI ”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor –Prahova”

HCL Nr.96 / 22.11.2022 aprobarea protocolului de colaborare cu MMSS –PROIECT HUB DE SERVICII MMSS-SIIMMSS

HCL Nr.95 / 22.11.2022 privind modificarea și completarea HCL Bucov nr. 68/2022 privind asocierea Comunei Bucov cu Judetul Prahova si celelalte localitati in vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Mobilitate Prahova” 

HCL Nr.94 / 22.11.2022 privind introducerea în domeniul privat a unor imobile –terenuri primite de la societatea ECO-FERM SRL prin contractul de schimb autentificat sub nr. 2779/26 septembrie 2022

HCL Nr.93 / 15.11.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

HCL Nr.92 / 15.11.2022 privind aprobarea și implementarea proiectului ”Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Bucov, județul Prahova„

HCL Nr.91 / 15.11.2022privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Bucov în domeniul public al comunei Bucov, judetul Prahova

HCL Nr.90 / 15.11.2022 aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Prahova și UAT comuna Bucov în vederea realizării, reabilitării , extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă

HCL Nr.89 / 15.11.2022 privind implementarea proiectului ”Achiziție autoutilitară basculabilă în comuna Bucov, județul Prahova”

HCL Nr.88 / 15.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL Nr.87 / 28.10.2022 privind acordarea unui sprijin material fam. Ilie Neculai în vederea renovării locuinței

HCL Nr.86 / 28.10.2022 privind aprobarea casării autoturismului Dacia break PH- 08- PCB.

HCL Nr.85 / 28.10.2022 privind validarea Dispoziției nr.284/27.09.2022 a primarului comunei Bucov , județul Prahova privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022-

HCL Nr.84 / 28.10.2022 acordarea unui stimulent financiar și a Certificatului Nunții de Aur fmiliilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie

HCL Nr.83 / 28.10.2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Bucov în domeniul public al comunei Bucov, judetul Prahova .

HCL Nr.82 / 18.10.2022 privind mandatarea primarului comunei Bucov, dl SAVU ION ,să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Vinului” , statutul modificat și completat

HCL Nr.81 / 18.10.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnici economici la obiectivul de investiții ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Bucov, județ Prahova

HCL Nr.80 / 18.10.2022 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2028 –

HCL Nr.79 / 23.09.2022 repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și asigurarea Calității , din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2022-2023

HCL Nr.78 / 23.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL Nr.77 / 23.09.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioarprivind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov, județul Prahova , a unor imobile

HCL Nr.76 / 23.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli –adoptată cu 17 voturi”pentru”

HCL Nr.75 / 31.08.2022 privind aprobarea modificării organigramei si statului de personal pentru aparatul de specilitate al primarului comunei Bucov

HCL Nr.74 / 31.08.2022 privind aprobarea unui schimb de terenuri –

HCL Nr.73 / 31.8.2022privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov, județul Prahova , a unor imobile

HCL Nr.72 / 31.08.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli –adoptată cu 17 voturi”pentru”

HCL Nr.71 / 31.08.2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, a Clubului Sportiv Bucov, la data de 30 iunie 2022

HCL Nr.70 / 18.08.2022 privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Bucov, la data de 30 iunie 2022

HCL Nr.69 / 18.08.2022 aprobarea emiterii unei scrisori de garanție –adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

HCL Nr.68 / 18.08.2022 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Comuna Bucov cu Județul Prahova și localitățile: Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăieni, Plopeni , Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Valea Călugărească, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi și constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local

HCL Nr.67 / 18.08.2022 privind aprobarea participarii la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public si a devizului general estimativ pentru proiectul
“ EFICIENTIZAREA ENERGETICA A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA -Solutia 1”

HCL Nr.66 / 18.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL Nr.65 / 15.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare parc și loc de joacă , împrejmuire teren , sat Pleașa , comuna Bucov, județ Prahova, faza P.T” –

HCL Nr.64 / 15.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare loc de joacă, împrejmuire teren –cartier Iulia Hașdeu , sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova , faza P.T”

HCL Nr.63 / 15.07.2022 privind aprobarea modificării organigramei și statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, județul Prahova 2022.

HCL Nr.62/ 28.06.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

HCL Nr.61 / 23.06.2022 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă medie,sat Bucov,comuna Bucov, județul Prahova

HCL Nr.60 / 23.06.2022 privind aprobarea accesării Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării integrate a energiei în structura de iluminat public , finanțat de A.F.M pentru ”Extindere iluminat public în cartierele de tineri –comuna Bucov, sat Bucov, Județul Prahova

HCL Nr.59 / 23.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ~Construire piste de bicicletă în comuna Bucov Județúl Prahova–în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 , componența 10 –Fondul Local prin Planul Național de Redresare și reziliență

HCL Nr.58 / 23.06.2022 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul –Sală Sport Bucov , în vederea desfășurării unor activități sportive

HCL Nr.57 / 23.06.2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Bucov

HCL Nr.56 / 23.06.2022 privind încheierea unui act adițional la contractul de consultanță juridică încheiat cu dl avocat Stoica Iulian

HCL Nr.55 / 23.06.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

HCL Nr.54 / 09.06.2022 (privind completarea Hotărârii nr.49-20 mai 2021)

HCL Nr.53 / 09.06.2022 (privind aprobarea planului urbanistic zonal ” SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (6009MP) DIN ”ZONA MIXTĂ SERVICII, STRUCTURI TURISTICE ȘI SPAȚII VERZI AMENAJATE, ODIHNĂ, AGREMENT” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (118.817 MP) PENTRU ”ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII ”ȘI ZONA DE COMUNICAȚII RUTIERE” PENTRU APLASARE COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT (Sstud=124.996 mp)adoptată cu 14 voturi ”pentru”)

HCL Nr.52 / 09.06.2022 (aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ’’Cetățean de onoare al comunei Bucov’’-adoptată cu 14 voturi”pentru)

HCL Nr.51 / 09.06.2022 (privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Bucov”Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul - Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor adoptată cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă)

HCL Nr.50 / 09.06.2022 (conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Bucov” Preafericitului Părinte Daniel (Ciobotea),Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române –adoptată cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă)

HCL Nr.49 / 25.05.2022 (privind aprobarea alipirii a două terenuri în suprafață totală de 10.568 mp aparținând domeniului privat al comunei Bucov , județul Prahova)

HCL Nr.48 / 25.05.2022 (aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiții ”Construire sală desport in satul Pleașa , comuna Bucov, județul Prahova)

HCL Nr.47 / 25.05.2022 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Construire teren fotbal și spațiu de joacă , sat Bucov, comuna Bucov, județ Prahova)

HCL Nr.46 / 25.05.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022 , estimări 2023-2025)

HCL Nr.45 / 25.05.2022 (privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție ai obiectivului de investiții ”Executare trotuare dalate , podețe și rigole în comuna Bucov, sat Bucov, județ Prahova)

HCL Nr.44 / 25.05.2022 (privind aprobarea încheierii unui acord de partneriat cu SC Ecoferm SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov)

HCL Nr.43 / 25.05.2022 (privind rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie nr.1978/05.10.2020 încheiat cu SC Izaledi Events SRL)

HCL Nr.42 / 25.05.2022 (privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Dr Zaharia Elena)

HCL Nr.41 / 25.05.2022 (privind acordarea unui ajutor de urgență)

HCL Nr.40 / 13.05.2022 (trecerea din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale comuna Bucov în domeniul public al unității adminsitrativ teritoriale comuna Bucov a unor imobile terenuri intravilane)

HCL Nr.39 / 13.05.2022 (privind aprobarea proiectului ”Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, a comunei Bucov, județul Prahova” și a cheltuielilor aferente , în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României , Componenta C10 –Fondul Local)

HCL Nr.38 / 13.05.2022 (privind aprobarea proiectului ”Sistem inteligent de management local în comuna Bucov, județul Prahova ” și a cheltuielilor aferente , în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României , Componenta C10-Fondul Local)

HCL Nr.37 / 13.05.2022 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.36 / 29.04.2022 (privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Construire creșă medie , sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova)

HCL Nr.35 / 29.04.2022 (privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, a Clubului Sportiv Bucov, la data de 31 martie 2022)

HCL Nr.34 / 29.04.2022 (privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli , a comunei Bucov, la data de 31 martie 2022)

HCL Nr.33 / 29.04.2022 (privind aprobarea situaíilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 pentru SC ”APĂ ȘI CANAL BUCOV ”SRL)

HCL Nr.32 / 22.03.2022 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a trei parcele de teren situate în Tarla nr.99 , parcela A 4115, A 4118, comuna Bucov, județul Prahova)

HCL Nr.31 / 22.03.2022 (privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Județean Prahova și unele unități administrativ teritoriale din județul Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Vinului”)

HCL Nr.30 / 22.03.2022 (privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă și Canal Bucov SRL pe anul 2022)

HCL Nr.29 / 07.03.2022 (privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC ECOFERM SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov–inițiat de dl primar Savu Ion)

HCL Nr.28 / 07.03.2022 (privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție ai obiectivului de investiții” Executare trotuare dalate, podețe și rigole ” în comuna Bucov, sat Bucov, județul Prahova ” -)

HCL Nr.27 / 07.03.2022 (privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local , care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu , din cadrul concursului pentru ocuparea funcțíilor de director și de director adjunct la Școlile Gimnaziale din comuna Bucov , județul Prahova)

HCL Nr.26 / 07.03.2022 (privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Judetean Prahova și unele unități adminsitrativ teritoriale în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova”)

HCL Nr.25 / 07.03.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022)

HCL Nr.24 / 07.02.2022 (privind aprobarea majorării tarifelor pentru închiriere buldoexcavator CASE și foraj longitudinal cu foreză mecanică prestate de SC Apă și Canal Bucov SRL -inițiat de dl primar Savu Ion)

HCL Nr.23 / 07.02.2022 (privind acordarea unui mandat special în ADI ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” )

HCL Nr.22 / 07.02.2022 (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 31 decembrie 2021)

HCL Nr.21 / 07.02.2022 (privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 31 decembrie 2021)

HCL Nr.20 / 07.02.2022 (avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2022)

HCL Nr.19 / 07.02.2022 (privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Clubului Sportiv Bucov)

HCL Nr.18 / 07.02.2022 (privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022, lista de investiții aferentă anului 2022 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2023-2025)

HCL Nr.17 / 26.01.2022 (privind aprobarea utilizării sumei de 80.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2021, pentru anul 2022 în sumă de 17.829.431,44 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare –adoptată cu 17 voturi”pentru”)

HCL Nr.16 / 26.01.2022 (privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Extindere rețea canalizare menajeră , sat Bucov, comuna Bucov, județ Prahova ” – adoptată cu 17 voturi ”pentru”)

HCL Nr.15 / 26.01.2022 (privind aprobarea documentațiilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea comunei Bucov – adoptată cu 17 voturi ”pentru”)

HCL Nr.14 / 26.01.2022 (privind aprobarea efectuării lucrării de investiție „extindere gaze strada Iulia Hașdeu”, sat Bucov, comuna Bucov , județul Prahova–– adoptată cu 17 voturi ”pentru”)

HCL Nr.13 / 26.01.2022 (privind aprobare D.A.L.I. pentru ”Modernizare drumuri în satul Bighilin, comuna Bucov, județul Prahova” –– adoptată cu 17 voturi ”pentru)

HCL Nr.12 / 26.01.2022 (privind transmiterea dreptului de concesiune, din contractul nr.2531/26.03.2007, încheiat cu SC AMP INVEST SRL – adoptată cu 17 voturi ”pentru”)

HCL Nr.11 / 26.01.2022 (privind organizarea rețelei școlare, pentru anul școlar 2022-2023,la nivelul comunei Bucov, județul Prahova- adoptată cu 17 voturi ”pentru)

HCL Nr.10 / 26.01.2022 (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă, prestate lunar de către persoanele apte de muncă , din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele care au de efectuat zile de muncă în folosul comunității -adoptată cu 17 voturi ”pentru”)

HCL Nr.9 / 26.01.2022 (privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov , județul Prahova -- adoptată cu 17 voturi ”pentru”)

HCL Nr.8 / 26.01.2022 (privind menținerea , la nivelul lunii decembrie 2021,a salariilor de bază , indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov -- adoptată cu 17 voturi ”pentru” )

HCL Nr.7 / 26.01.2022 (privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1088 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Zaharia Elena - adoptată cu 17 voturi ”pentru” )

HCL Nr.6 / 26.01.2022 (privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1087 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Strîmbeanu Corina - adoptată cu 17 voturi ”pentru”)

HCL Nr.5 / 26.01.2022 (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2022, precum și raportul de activitate pentru anul 2021 –adoptată cu 17 voturi ”pentru” )

HCL Nr.4 / 26.01.2022 (privind privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada februarie-aprilie 2022 –adoptată cu 15 voturi , 2 abțineri)

HCL Nr.3 / 13.01.2022 (privind aprobarea utilizării sumei de 720000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfarsitul anului 2021 ,pentru anul 2022 în sumă 17.829.431,44 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare –adoptata cu 17 voturi ”pentru”)

HCL Nr.2 / 06.01.2022 (privind acoperire excedent)

HCL Nr.1 / 06.01.2022 (privind validare dispozitie 352/22.12.2021)

 

 

 

 Hotărâri Consiliu Local 2021

HCL Nr.92 / 16.12.2021 (privind aprobarea obiectivului de investiție ” Realizare iluminat public în zona DN1B , KM 11+500-KM 14 +550, SAT BUCOV,comuna Bucov, județ Prahova ”)

HCL Nr.91 / 16.12.2021 (privind aprobarea obiectivului de investiție ” Realizare trotuare , podețe și rigole în zona DN1 B, KM 11+500-km 13 +320, sat Bucov,comuna Bucov, județul Prahova”)

HCL Nr.90 / 16.12.2022 (privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de încălzire a locuințe)

HCL Nr.89 / 16.12.2021 (privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pe anul 2022)

HCL Nr.88 / 25.11.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov, pe anul 2021)

HCL Nr.87 / 25.11.2021 (privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern)

HCL Nr.86 / 25.11.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului :”Lucrări în primă urgență de consolidare apărare mal stâng al râului Teleajen – sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova)

HCL Nr.85 / 15.11.2021 (privind închirierea directă a unui spaţiu din imobilul Cămin Cultural Bucov în vederea desfăşurării activităţii medicului veterinar Mănguţă Gabriela)

HCL Nr.84 / 15.11.2021 (privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bucov, judetul Prahova)

HCL Nr.83 / 15.11.2021 (privind aprobarea investiției –Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satul Bighilin , aparținător comunei Bucov , județul Prahova)

HCL Nr.82 / 15.11.2021 (privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea participării UAT Bucov la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice)

HCL Nr.81 / 15.11.2021 (privind alegerea presedintelui de sedinta)

HCL Nr.80 / 21.10.2021 (privind executare lucrăr80 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor publice și Administrației a proiectului privind obiectivul:”Modernizare și extindere rețea de canalizare în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu, comuna Bucov, județul Prahova”)

HCL Nr.79 / 21.10.2021 (privind aprivind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Adminstrației a proiectului privind obiectivul ”Extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov, județul Prahova”)

HCL Nr.78 / 21.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Adminsitrației a proiectului privind obiectivul”Modernizare drumuri cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov-județul Prahova”)

HCL Nr.77 / 21.10.2021 (privind participarea comunei Bucov la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei electrice în infrastructura de iluminat public derulat de Adminsitrația Fondului pentru Mediu cu proiectul investițional:Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public, din comuna Bucov, județul Prahova )

HCL Nr.76 / 21.10.2021 (privind acceptarea angajamentului de plată transmis de către ROSAL GRUP S.A., referitor la eșalonarea redevenței restante, aferentă “Contractului de Delegare prin concesiune a Gestiunii Activității de Colectare, Transport și Transfer a Deșeurilor Municipale în zonele: 2 Boldești-Scăeni și 6 –Valea Doftanei, nr. 1792/13023 din 13.09.2016 sau rezilierea contractului încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor –Prahova” și ROSAL GRUP S.A” )

HCL Nr.75 / 21 .10.2021 (privind aprobarea/neaprobarea documentației ”Delegare de gestiune activitatea de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID PRAHOVA”)

HCL Nr.74 / 21.10.2021 (privind aprobarea participării comunei Bucov la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi , prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:stații de reîncărcare pentru vehicule electrice)

HCL Nr.73 / 21 .10.2021(privind aprobarea întocmirii documentației și efectuarea lucrării ”Modernizare și mărire capacitate stație epurare”)

HCL Nr.72 / 21 .10.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2021 al Clubului Sportiv Bucov)

HCL Nr.71 / 21.10.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2021 al comunei Bucov pe anul 2021)

HCL Nr.70 / 21 .10.2021 (privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov, pe anul 2021)

HCL Nr.69 / 08.10.2021(privind aprobarea solcitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. SA IFN , în vederea obținerii avansului pentru proiectul integrat ”Modernizare rețea drumuri de interes local în comuna Bucov , județul Prahova –adoptata cu 14 voturi ”pentru”)

HCL Nr.68 / 27.09.2021 (privind aprobarea prețului de furnizare al apei potabile , a serviciilor de canalizare , a taxelor și tarifelor practicate de SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL)

HCL Nr.67 / 27.09.2021 (privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bucov)

HCL Nr.66 / 27.09.2021 (privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și asigurarea Calității , din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2021-2022)

HCL Nr.65 / 31.08.2021 (privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa catre OMV PETROM a suprafeței de 9937 mp teren pentru ”punere in siguranta conducta gaz”)

HCL Nr.64 / 31.08.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Executare trotuare dalate, podețe , rigole”)

HCL Nr.63 / 31.08.2021 (alegerea presedintelui de sedinta august-sept –oct 2021)

HCL Nr.62 / 16.07.2021 (privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru construire creșă în satul Bucov, comuna Bucov, jud.Prahova-adoptata cu 16 voturi~pentru~)

HCL Nr.61 / 16.07.2021 (privind aprobarea primirii cu titlu gratuit a unui autoturism marca Hyunday Tucson și casarea autoturismului vechi Dacia Breack - inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae -16 voturi ~pentru~)

HCL Nr.60 / 16.07.2021 (Aprobare cont executie club sportiv)

HCL Nr.59 / 16.07.2021 (privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 30 iunie 2021 - adoptata cu 16 voturi ~pentru~)

HCL Nr.58 / 16.07.2021 (privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bucov - adoptata cu 16 voturi ~pentru~)

HCL Nr.57 / 16.07.2021 (privind aprobarea achiziționării unei cositoare ce se montează la tractor precum și a unei mașini de tocat vegetație - adoptata cu 16 voturi ~pentru~)

HCL Nr.56 / 16.07.2021 (privind aprobarea construirii unei platforme betonate, lângă stația de epurare, în vederea depozitării temporare a gunoaielor și vegetației uscate –adoptata cu 12 voturi ~pentru~)

HCL Nr.55 / 16.07.2021 (privind aprobarea co-finanțării cu 10% a cheltuielilor eligibile și neeligibile finanțate prin Programul ”South Muntenia Energy Efficiency for public Buildings Investment Programme ” proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa 9 Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanțare BEI precum și de aprobare a Acordului cadru de parteneriat între județul Prahova și comuna Bucov –adoptata cu 16 voturi ~pentru~)

HCL Nr.54 / 16.07.2021 (privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Județean Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului , Prahovei și Vrancei –adoptata cu 16 voturi~pentru~)

HCL nr.53 / 23.06.2021(privind aprobarea montării unor indicatoare de interzicere și restricție pe unele străzi din comuna Bucov, județul Prahova -11 voturi ~pentru~)

HCL Nr.52 / 23.06.2021 (privind împrejmuirea cu gard a unui teren în suprafață de 3 ha, proprietatea comunei Bucov, situat în Tarlaua 92 , parcela 3999 -11 voturi ~pentru~)

HCL Nr.51 / 23.06.2021 (privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC ECOFERM SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov-17 voturi ~pentru~)

HCL Nr.50 / 23.06.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Alexandru Lăpușneanu, Petru Rareș,Regina Maria, Regele Ferdinand și a drumurilor laterale aferente străzilor Regele Carol I , Mircea cel Bătrân, Dimitrie Cantemir din satul Pleașa,comuna Bucov, județ Prahova)

Hotărârea Nr.49 /20.05.2021 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice sau juridice)

Hotărârea Nr.48 / 20.05.2021 (privind aprobarea situatiilor financiare la 31 dec 2020 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe 2021 SC Apa si Canal Bucov SRL)

Hotărârea Nr.47 / 20.05.2021 (privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune 7131/05.09.2021)

Hotărârea Nr.46 / 20.05.2021 (privind numirea membrilor in comitetul director al clubului sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.45 / 20.05.2021 (privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune 4431/23.06.2005)

Hotărârea Nr.44 / 20.05.2021 (privind aprobarea numarului maxim de posturi)

Hotărârea Nr.43 / 20.05.2021 (privind rectificare buget 2021)

Hotărârea Nr.42 / 20.05.2021 (privind aprobarea procedurii esalonarii la plata a impozitelor si taxelor locale)

Hotărârea Nr.41 / 20.05.2021 (privind achizitionare mobilier rural)

Hotărârea Nr.40 / 14.05.2021 (privind participarea la programul E.L.E.N.A cu imobilele :Scoala Constantin Stere Bucov, Scoala Chitorani, Scoala Mihai Voda Pleasa)

Hotărârea Nr.39 / 14.05.2021 (privind  alegerea presedintelui de sedinta mai-iulie 2021)

Hotărârea Nr.38 / 19.04.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 MARTIE 2021 al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.37 / 19.04.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2021)

Hotărârea Nr.36 /19.04.2021 (privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.35 /19.04.2021 (privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2021)

Hotărârea Nr.34 / 19.04.2021 (privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2021 , lista de investiții aferentă anului 2021, estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2022-2024)

Hotărârea Nr .33/ 13.04.2020 (privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia , în Adunarea Generală a A.D.I ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”)

Hotărârea nr. 32 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”extindere sistem de distribuție gaze naturale în satul Bighilin , comuna Bucov, județul Prahova”)

Hotărârea Nr .31 / 13.04.2021(privind aprobare P.U.Z schimbare parțială destinație teren din zona locuințe în zonă instituții publice și servicii de interes general, zona spațiilor verzi și zonă căi de comunicație și parcelare teren (S=24561 mp) pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare (Sstud 28858 mp) în comuna Bucov, sat Bucov, NC 25388 (strada Iulia Hașdeu) , NC 23054 (drum), NC 23055 tarla 2, parcela Ps102 -inițiat de dl primar Savu Ion)

Hotărârea nr.30 / 13.04.2021 (PRIVIND APROBARE -P.U.Z modificare reglementări urbanistice și parcelare teren pentru amplasare cartier rezidențial –comuna Bucov, sat Bucov, nr. cadastrale 21700,25073,tarla 99, parcelele A4115, A 4118 , strada Tineretului (NC21687), Dc 4074(NC24120)

Hotărârea nr .29/13.04.2021 (privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): PUZ schimbare destinație teren (S=1157 mp) din subzonă căi de comunicație feroviară în zonă instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar (Sst=5538 mp) în comuna Bucov, sat Pleașa , nr cadastrale 25025,25026,25347, tarla 42, parcela A1829, nr cadastral 26024 (strada Fabricilor ),nr cadastral 24423(strada Dimitrie Cantemir) , nr cadastral 25960 (strada 1 Mai)

Hotărârea nr. 28/13.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri,Mișcă Costică,Emil Cioran-sat Bucov și DE 3751, stadionului-sat Chițorani, comuna Bucov, județ Prahova, faza D.A.L.I)

Hotărârea Nr. 27 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzii Bărcăneasa,a drumurilor laterale aferente străzii Alexandru Averescu și ulițelor 1,2,3,4 aferente străzii Iuliu Maniu din satul Chițorani și a străzii Ion Ghe. Duca –sat Valea Orlei, comuna Bucov, județ Prahova –faza DALI)

Hotărârea Nr. 26 / 13.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Eugen Ionescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Nichita Stănescu,Octavian Goga,George Coșbuc, Nicolae Labiș și strada laterală –Mihai Eminescu din satul Bucov , comuna Bucov , județ Prahova -inițiat de dl primar Savu Ion)

Hotărârea NR.25 / 13.04.2021 (privind aprobarea plantării de copaci, în spațiile publice aflate în administrarea Primăriei Bucov)otărârea NR.25 / 13.04.2021 (privind aprobarea plantării de copaci, în spațiile publice aflate în administrarea Primăriei Bucov)

Hotararea NR. 24 / 31.03.2021 (privind aprobarea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiste, neînchiriate, proprietate privata a UAT BUCOV, cuprinse în amenajamentul pastoral)otararea NR. 24 / 31.03.2021 (privind aprobarea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiste, neînchiriate, proprietate privata a UAT BUCOV, cuprinse în amenajamentul pastoral)

Hotărârea Nr.23 / 31.03.2021 (privind aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (6009 mp ) DIN ZONĂ MIXTĂ SERVICII , STRUCTURI TURISTICE ȘI SPAȚII VERZI AMENAJATE , ODIHNĂ , AGREMENT ” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (118817 mp)pentru ”ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ”ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ”PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT (S.stud.=124996 mp) Nr.23 / 31.03.2021 (privind aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (6009 mp ) DIN ZONĂ MIXTĂ SERVICII , STRUCTURI TURISTICE ȘI SPAȚII VERZI AMENAJATE , ODIHNĂ , AGREMENT ” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (118817 mp)pentru ”ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ”ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ”PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT (S.stud.=124996 mp)

Hotărârea NR. 22 / 31.03.2021 (privind numirea dlui. Tănase Ionuț , sef birou financiar contabil în Consiliul Director al Fundației ”Constantin Stere”)otărârea NR. 22 / 31.03.2021 (privind numirea dlui. Tănase Ionuț , sef birou financiar contabil în Consiliul Director al Fundației ”Constantin Stere”)

Hotararea NR.21 / 31.03.2021 (privind aprobarea utilizării sumei de 2.000.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2020, pentru anul 2021 în sumă de 8.480.508,58 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare)otararea NR.21 / 31.03.2021 (privind aprobarea utilizării sumei de 2.000.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2020, pentru anul 2021 în sumă de 8.480.508,58 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare)

Hotărârea Nr. 20/31.03.2021 (privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Bucov pentru perioada 2021-2028)

Hotărârea Nr.19 / 31.03.2021 (privind aprobarea acordului între comuna Bucov și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”)

Hotărârea Nr.18 / 23.02.2021 (privind închirierea directă a unei suprafețe de pășune cuprinsă în amenajamentul pastoral - trup Bucov)

Hotărârea Nr.17 / 23.02.2021 (privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă și Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului Modernizare alimentare apă și canalizare - comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.16 / 23.02.2021 (privind amplasarea unor indicatoare rutiere de avertizare pe drumul comunal 159)

Hotărârea Nr.15 / 23.02.2021 (privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din raza teritorială a localității pentru anul școlar 2021-2022 în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare)

Hotărârea Nr.14 / 23.02.2021 (privind acceptarea ofertei de donație a teren ului în suprafață de 387 mp situat în comuna Bucov, sat Bucov, strada Tineretului, Nr.cadastral 27752)

Hotărârea Nr.13 / 23.02.2021 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, organigrama și ștatul de personal)

Hotărârea Nr.12 / 23.02.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2020 al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.11 / 26.01.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31.12.2020)

Hotărârea Nr.10 / 26.01.2021 (privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat în anul 2021)

Hotărârea Nr.9 / 26.01.2021 (privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov)

Hotărârea Nr.8 / 26.01.2021 (privind menținerea la nivelul lunii decembrie 2020 a salariilor de bază, indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov)

Hotărârea Nr.7 / 26.01.2021 (privind aprobatrea prelungirii contractului de comodat nr 1088 / 2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena, din satul Chițorani, comuna Bucov)

Hotărârea Nr.6 / 26.01.2021 (privind aprobarea prelungirii contractului de comodat Nr.1088 / 2006 prin act adițional pentru punctul sa.nitar CMI Zaharia Elena, din satul Chițorani, Comuna Bucov)

Hotărârea Nr.5 / 26.01.2021 (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanElor cu handicap pe anul 2021 precum și raportul de activitate pentru anul 2020)

Hotărârea Nr.4 / 26.01.2021 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021)

Hotărârea Nr.3 / 26.01.2021 (privind aprobarea cuantyumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei bucov în anul școlar 2020-2021, semestrul al II-lea)

Hotărârea Nr.2 / 06.01.2021 (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare)

Hotărârea Nr.1 / 06.01.2021 (privind validarea Dispoziției 442 din 22.12.2020 a primarului comunei Bucov, județul Prahova privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020)

Hotărâri Consiliu Local 2020

Hotărârea Nr.83 / 16.12.2020 (privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)

Hotărârea Nr.82 / 16.12.2020 (privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din Unitățile de Învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2020 - 2021)

Hotărârea Nr.81 / 16.12.2020 (privind stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor locale pentru anul 2021, precum și a sancțiunilor)

Hotărârea Nr.80 / 16.12.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov cu anul 2020)

Hotărârea Nr.79 / 16.11.2020 (de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect Achizitie de echipamente TIC pentru structurile educaționale din comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.78 / 13.11.2020 (privind aprobarea desființării celor două fântâni situate pe străzile Costache Negruzzi și Mișcă Costică)

Hotărârea Nr.77 / 16.11.2020 (privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă Pleașa, respectiv Școala Gimnazială Constantin Stere Bucov)

Hotărârea Nr.76 / 16.11.2020 (privind alegerea viceprimarului comunei Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.75 / 16.11.2020 (privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bucov pentru mandatul 2020 - 2024)

Hotărârea Nr.74 / 16.11.2020 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021)

Hotărârea Nr. 73 / 14.10.2020 (privind aprobarea efectuării lucrărilor de termoizolare la școlile și grădinițele din comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr. 72 / 14.10.2020 (privind aprobarea digitalizării Instituțiilor Publice din comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.71 / 14.10.2020 (privind încheierea unui contract de prestări servicii cu Asociația Comunelor din România în vederea asigurării auditului financiar comunei Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr. 70 / 14.10.2020 (privind aprobarea desfășurării sfintelor slujbe ortodoxe în Căminul Cultural Pleașa din comuna Bucov, jud.Prahova)

Hotărârea Nr.69 / 14.10.2020 (privind completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei Bucov, jud.Prahova)

Hotărârea Nr.68 / 14.10.2020 (privind efectuarea demersurilor necesare completarii inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității adminsitrativ –teritoriale comuna Bucov)

Hotărârea  Nr . 67 / 14.10.2020 (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 septembrie 2020)

Hotărârea Nr. 66 / 14.10.2020 (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2020)

Hotărârea Nr. 65 / 06.10.2020 (privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect “Elaborarea Programului de Imbunatațire a Eficienței Energetice la nivelul comunei Bucov”)

Hotărârea Nr. 64 / 06.10.2020 (privind aprobarea vânzării construcțiilor edificate pe terenul domeniul privat al comunei Bucov în baza Legii nr.15/2003)

Hotărârea Nr. 63 / 13.10.2020 (privind aprobarea schimbării stâlpilor de susținere fire cablu torsadat electric din perimetrul terenului de sport pleașa precum și montarea unor stâlpi pentru susținerea cablului torsadat electric pe strada IULIA HAȘDEU)

Hotărârea Nr.62 / 06.10.2020 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 2850 mp situat în T49 cu nr cadastral 21898)

Hotărârea Nr. 61 / 06.10.2020 (privind aprobarea achiziționării unui monument constituit din bustul lui Daniel Ciugureanu)

Hotărârea Nr. 60 / 06.10.2020 (privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ,,MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA “– prin PNDR)

Hotărârea Nr. 59 / 06.10.2020 (privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov, revizuit la 6.10.2020)

Hotărârea Nr.58 / 06.10.2020 (privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Bucov, pentru anul școlar 2020 - 2021)Anexa la HCL Nr. 58 / 06.10.2020

Hotărârea Nr. 57 / 06.10.2020 (privind aprobarea ”Extinderii rețelei de distribuție gaze satele Bucov, Pleașa , Chițorani , Valea Orlei și înființare rețea distribuție satul Bighilin”)

Hotărârea Nr. 56 / 06.10.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.55 / 16.09.2020 (privind transmiterea dreptului de concesiune din contractul nr.7131/05.09.2006 încheiat CU SC LITEX IMPEX SRL, pentru suprafața de 10000 mp, situată ÎN Tarla nr.99, Parcelele 4118,4121 , nr cadastral 20029 , adresa : strada Tineretului , nr.2 ,sat Bucov, comuna Bucov, jud .Prahova)

Hotărârea Nr. 54 / 16.09.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4654 mp situat în T49, parcela Cc 2049, cu nr cadastral 27339)

Hotărârea Nr. 53 / 16.09.2020 (privind rezilierea contractului nr.10166/27.09.2017 încheiat cu SC Plush Laboratory SRL și aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4252 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 24684)

Hotărârea Nr. 52 / 16.09.2020 (privind întocmirea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ”INSTALAREA SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ”)

Hotărârea Nr.51 / 16.09.2020 (privind aprobarea vânzării construcțiilor în curs de edificare pe terenul domeniul privat al comunei Bucov , retragerea dreptului de folosință asupra terenului și acordarea folosirii terenului noului proprietar al construcției prin încheierea unui contract de de constituire a dreptului de superficie la Biroul Notarului Public)

Hotărâea Nr.50 / 16.09.2020 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4679 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 22703)

Hotărârea Nr.49 / 16.09.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr. 48 / 28.08.2020 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 10001 mp situate în T99 , P 4118 4115 cu nr cadastral 21692)

Hotărârea Nr.47 / 28.08.2020 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice)

Hotărârea NR. 46 /28.08.2020 (privind asocierea comunei Bucov cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții ”Proiectare și execuție modernizare, strada Decebal și strada Vlad Tepes sat Pleașa, comuna Bucov)

Hotărârea Nr.45 / 28.08.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.44 / 31.07.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare CanalHC607 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I”)

Hotărârea Nr.43 / 31.07.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Canal HC 104 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul, județul Prahova, faza D.A.L.I”)

Hotărârea Nr.42 / 31.07.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.41 / 31.07.2020 (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 iunie 2020)

Hotărârea Nr.40 / 31.07.2020 (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 iunie 2020)

Hotărârea Nr.39 / 19.06.2020 (privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7806 /29.05.2015 prin act adițional pentru punctul sanitar din satul Pleașa , comuna Bucov)

Hotărârea Nr.38 / 19.06.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.37/29.05. 2020 (privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL la data 31 decembrie 2019)

Hotărârea Nr.36/29.05.2020 (privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă si Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului ”Modernizare alimentare apă și canalizare –comuna Bucov, județul Prahova”)

Hotărârea Nr.35/29.05.2020 (privind schimbarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.34/29.05.2020 (privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la nivelul comunei Bucov)

Hotărârea Nr. 33/29.05.2020 (privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr 4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena)

Hotărârea nr. 32/29.05.2020 (privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov a imobilului teren T 73 parcela V3004/2 comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.31 /29.05.2020 (privind aprobarea asocierii U.A.T comuna Bucov cu U.A.T. comuna Valea Călugărească, județul Prahova pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire sens giratoriu pe DN1B la limita teritorială dintre cele doua unități administrative”)

Hotătrârea Nr. 30/ 29.05.2020(privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020 al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.29/ 29.05.2020 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020)

Hotărârea Nr.28/29.05.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.27 / 14 .05.2020 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai -iulie 2020)

Hotărârea Nr.26 / 31.03.2020 (privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020)

Hotărârea Nr.25 / 31.03.2020 (privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov-revizuit aprobat prin HCL nr 79/11.12.2019)

Hotărârea Nr.24 (privind aprobarea efectuării demersurilor neesare în vederea întocmirii PUZ și RLU construire bază sportivă zona Teleajen)

Hotărârea Nr.23 / 31.03.2020 (privind aprobarea PUZ și RLU în vederea schimbării destinației teren 1157 mp din subzona cai de comunicatie feroviara înzona instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar)

Hotărârea Nr.22 / 31.03.2020 (privind aprobarea achiziționării și instalării unor sisteme de supraveghere video la sensurile giratorii și în alte locații din comuna Bucov, jud Prahova)

Hotărârea Nr.21 / 31.03.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.20 / 31.03.2020 (privind aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)

Hotărârea Nr.19 / 20.02.2020 (privind formularea propunerii calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru Secretarul general al comunei Bucov pe anul 2019)

Hotărârea Nr.18 / 20.02.2020 (privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov a terenului în suprafață de 1800 mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova)

Hotărârea Nr.17 / 20.02.2020 (privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 1571 mp cu număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării lui în trei loturi în vederea concesionării)

Hotărârea Nr.16 / 20.02.2020 (privind însușirea raportului de evaluare , aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 4182 mp situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr cadastral 27340 în vederea desfășurării de activități economice)

Hotărârea Nr.15 / 20.02.2020 (privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2019, pentru anul 2020 în sumă de 8.442.688,30 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare )

Hotărârea Nr.14 / 20.02.2020 (privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020, estimări 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020)

Hotărârea nr.13 / 21.01.2020 (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Strîmbeanu Corina)

Hotărârea nr.12 / 21.01.2020 (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Zaharia Elena)

Hotărârea nr.11 / 21.01.2020 (privind menținerea în anul 2020 a coeficienților de salarizare la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov)

Hotărârea nr.10 / 21.01.2020 (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni, sau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată)

Hotărârea nr.9 / 21.01.2020 (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

Hotărârea nr.8 / 21.01.2020 (privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 precum și raportul de activitate pentru anul 2019)

Hotărârea nr.7 / 21.01.2020 (privind aprobarea contului de execuție buget local la data de 31 decembrie 2019)

Hotărârea nr.6 / 21.01.2020 (privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții ”Modernizare rețea de drumuri de interes local ”-secțiunea de dezvoltare)

Hotărârea nr.5 / 21.01.2020 (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare)

Hotărârea nr.4 / 21.01.2020 (privind aprobarea Planului de acțiune conform Strategiei de îmbunătățire a vieții romilor promovată de HG 18/2015 privind incluzinea cetățenilor români aparținând minorității rome , pentru perioada 2020-2024)

Hotărârea nr.3 / 21.01.2020 (privind aprobarea formularelor ”cerere eliberare acord pentru executare lucrari de bransamente /racorduri pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara și acord pentru lucrari de bransamente /racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico edilitara existenta in zona si a taxei pentru emiterea acestuia)

Hotărârea nr.2 / 21.01.2020 (privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2020-2021 în comuna Bucov,județul Prahova)

Hotărârea nr.1 / 21.01.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

 

 

Hotărâri Consiliu Local 2019

 

Hotărâri Consiliu Local 2018

Contact

                Comuna Bucov
 
Judeţul Prahova
Str.Constantin Stere 1
  Tel: 0244 275 046
  Fax 0244 275 170
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.