○ Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la propunerile hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive

 

Nr.Crt.

Data primirii

Nume, Prenume și Datele de contact

Proiectul actului administrativ

Propunerea, sugestia și opinia formulată

         
         
         
         
         
         
         

 

Copyright © 2023 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.